We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Seasons in Glvvm, Seasons of Dvvm, 7 inch split with Hazarder, side *

by Livia Sura

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
Adiaforia 05:00
Deschide-ți ochii și privește dincolo de ziduri ... Privește-i în față pe cei ce ți-au pus lanțuri... lungi, dar lanțuri ... Tăcere Casandro! Mai bine apleacă-te, în șoaptă, în vise - ne spune ce vezi, ne spune de lanțuri... Tăcere Casandro! Să nu trezești animalele, să nu le zgâlțâi lanțurile, să nu dărâme zidurile! Mai spune Casandro! Vom dărâma zidurile, cei care ne-au pus lanțurile vor tremura îngroziți ... Ascultă! Pe la colțuri se șoptește că suntem legați cu lanțuri, înconjurați de ziduri ... Într-un fel sau altul, te vor afla, îți vor astupa gura, îți vor coase la loc pleoapele ... Într-un fel sau altul - un șir nesfârșit de Casandre ... de cade un zid, te vei lovi de altul ... Acum îți ferești privirea ca toți care au știut că suntem născuți în lanțuri, c-așa este felul lumii, c-așa ne este dat să fim ... mai bine accepți, mai bine-ți găsești locul, de cade un zid, te vei lovi de altul ... Sclavi mărunți, turme de Sisifi! Sclavi obraznici! Unde-ați fi fără ziduri? Animale, flămâzni în pustie ... Sclavi ingrați! Îmbuibați, răi și leneși, ignoranți "free range" ... Adiaforia! Urli sau dormi, zid după zid, într-un fel sau altul, unul dărâmi, două ridici ... Ascultă! Pe la colțuri se șoptește că suntem legați cu lanțuri, că nu-i nimic de făcut... O! Mentalitate de sclavi! Un șir nesfârșit de Casandre îți urlă - "Ziduri ridici din interior!" - Ridică-te! Într-un fel sau altul, nu e nimic de făcut cu mentalitatea de sclavi. (English Translation) Open your eyes and look over the walls ... Look straight at those who put you in chains... Long ones, but still chains ... Silence, Cassandra! Better lean over and whisper in dreams - tell us what you see, tell us of the chains .. Silence, Cassandra! Don't wake up the beasts, don't rattle their chains, for they might bring down the walls .. Tell us more, Cassandra! We will bring down the walls, those who chained us will tremble in terror ... Listen! On street corners they whisper that we are bound in chains, surrounded by walls ... One way or the other, they will find you, shut your mouth, sew your eyelids shut... One way or the other - an endless string of Cassandras ... if a wall falls, you will smash against another ... Now you lower your eyes - like those who knew that we are born in chains, that this is the way of the world, this is what was given to us ... better accept, better find your place, if a wall falls, you will smash agains another ... Puny slaves! hordes of Sisyphi ... Impertinent slaves! Where would you be without chains? Beasts, hungry in the wilderness... Ungrateful slaves! Stuffed, mean and lazy, ignorant, free range ... Adiaphora! Scream or sleep, wall after wall, one way or another, you bring one down, raise two up instead .. Listen! On street corners they whisper that we are bound in chains, that there's nothing to do ... Oh! Slave mentality! An endless string of Cassandras, scream - "You raise the walls yourself, from within!" Rise up! One way or another, there is nothing you can do with a slave mentality.

about

Side * of split 7" with Hazarder

credits

released March 20, 2013

Recorded at Atelier DiY. Produced by Livia Sura, Mixed and mastered by Grig B!

license

tags

about

Livia Sura Timis, Romania

contact / help

Contact Livia Sura

Streaming and
Download help

Report this album or account

Livia Sura recommends:

If you like Livia Sura, you may also like: