Livia Sura

by Livia Sura

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

  • Buy CD

1.
05:52
2.
3.
4.
07:42

credits

released November 12, 2011

Recorded and produced by Livia Sura and Grig in Studio Coop. Mix & master by Grig.

license

tags

about

Livia Sura Timis, Romania

contact / help

Contact Livia Sura

Streaming and
Download help

Track Name: Poraimos
"În anul 1942, 25000 de romi din România au fost deportaţi în Transnistria. În acest număr erau cuprinşi toţi romii nomazi, precum şi o parte dintre romii sedentari - cu toţii fiind consideraţi o „problemă" din cauza modului de viaţă, situaţiei infracţionale sau lipsei mijloacelor de existenţă.

Din cauza condiţiilor [...] foarte dure din locurile de deportare, îndeosebi din cauza foametei, frigului şi bolilor, circa 11000 dintre deportaţi au murit în Transnistria."


"eram ca niște păsări ale cerului
decât că nu puteam să zburăm"(*)

- în frică, în frig

"cum moare un câine, cum moare un câine
așa se murea acolo"(*)

- de frică, de frig


70 de ani mai târziu, aceleși discursuri intolerante, absurde, sălbatice, domină conștiința publică. Banal, inconștient, impersonal acceptate într-o societate inertă, confuză, ignorantă, măcinată de probleme, ușor de manipulat. Între timp povestea suferinței acestor oameni rămâne uitată. Amuțită de sărăcie, mizerie, marginalizare, violență, frică. Nerostită, îngropată adânc în sufletele lor.


muți, uitați, devorati de istorii amnezice, în suflet cu dureri ascunse.

(*) din interviuri cu supraviețuitori

English translation:

"In 1942, [...] 25000 roma people from Romania were deported in Transnistria. Among them were all nomadic roma, as well as a part of sedentary roma - all of them were considered a "problem" due to their way of life, the criminality situation, and the lack of means of survival. [...] Due to the extreme living conditions from the deportation area, especially due to hunger, cold, and disease, about 11000 of the deported died in Transnistria."

"we were like birds of the sky
only we could not fly" (*)

- in fear, in coldness

"as dogs, as dogs,
that is how we died there" (*)

- of fear, of coldness

70 years later, the same intolerant, absurd, savage discourses dominate the public conscience. Unaware, readily, impersonally accepted in an inert, confused, ignorant society, torn by problems, easily manipulated.
Meanwhile the story of these people remains forgotten. Silenced by poverty, squalor, marginalization, violence, fear. Unspoken, burried deep within their souls.


mute, forgotten, devoured by amnesiac histories, in their souls with hidden sorrows ...

(*) from interviews with survivors
Track Name: Tăcere surdă
Ți-a fost ales
să-ți negi existența,
asiști pasiv,
o-acoperi cu tăcere.


Îngrămădit în fantezii,
aștepți să scapi,
sau ele te aleg pe tine?!
și cum alegi să scapi
găsești pe raft
în magazin,
eliberat
te-acoperi cu tăcere.

De ce-ndrăznesc
să urlu
într-un cor de surzi?!

-- ca un copil cuminte, tu ...

m-auzi cum urlu
într-un cor de surzi?!

-- ca un copil cuminte, tu...

durerea
umilința
golul din interior
le-acoperi cu tăcere.

NU! NU! NU! NU! NU! NU!

Te-acoperi cu tăcere!

NU! NU! NU! NU! NU! NU!

(English translation)

Deaf silence

It was chosen for you
to deny your existence,
assist passively,
cover it all with silence.

Cornered in fantasies,
you wait for your escape,
or is it them that choose for you?!
and how you choose to escape
you find on shelves
in stores,
liberated,
you cover yourself in silence.


Why do I dare
to scream
from among a deaf choir?!

-- like a good child, you ..

Hear me screaming
from among a deaf choir?!

-- like a good child, you ...

the pain,
humiliation,
the emptiness inside,
you cover them in silence


NO! NO! NO! NO! NO! NO!

You cover yourself in silence!

NO! NO! NO! NO! NO! NO!
Track Name: Generații de mizantropi
Respirăm


Între generații
de mizantropi
ce-și urlă
încontinuu
bunatatea,
umanitatea și
dragostea de semeni


Între generații
de semianalfabeți
exaltați
cu opinii
din rafturi
sau cablu satelit


Între generații
de elitiști
ce-și cumpără
revolta și
nonconformismul


homofobi, naționalisti, apologeții capitalismului, neocons, activiști de partid, securiști, meschini, misogini, trendy, habotnici, ( ignoranți, oameni de
gască, suporteri, bătrâni frustrați, fițe, șefi, colonei, analiști, căpătuiți, )


generații de mizantropi
respirăm
între voi

(English translation)

Generations of misanthropes

We breathe

Among generations
of misanthropes
who proclaim
continuously
their kindness,
humanity and
love of fellow people

Among generations
of ecstatic
semi-illiterates
with opinions
from shelves
or sattelite cable

Among generations
of condescending
elitists
who buy ready-made
their rebellion
and their
noncomformism.

homobes, nationalists, apologists of capitalism, neocons, party activists, secret police, petty, misogynists, trendy, bigots, (ignorants, cool people, supporters, frustrated seniors, hipsters, bosses, collonels, analysts, nouveau riches)


generations of misanthropes
we breathe
among you
Track Name: Saiwala
Independent de concepții,
indiferent de alegeri personale,
recunoști un principiu vital?
Independent de concepții,
indiferent de alegeri personale,
ți-ai construit imagini pentru suflet?

O fi momentul
pentru naivitate,
indiferență,
sau invocarea gratuită
a instinctului de supravietuire?

Între dezumanizare,
obiectificare,
postumanism cerebral
si fabulații
antropomorfe

am rezervat
prea mult loc
pentru suferință,
cruzime,
neglijență,
moarte.


Mai e loc
pentru
echilibru,
respect,
anima,
principiul vital?

Relativ la concepții
Relativ la alegeri personale,
cum iți (imi) arată,
cand te (mă) regăsești (regăsesc)
între imagini pentru suflet?


(English translation)

Regardless of conceptions,
regardless of personal choices,
do you recognize a life principle?
Regardless of conceptions,
regardless of personal choices,
did you dream up images for the soul?


Is it time
for naivity,
indifference
of needless invocations
of the survival instinct?

Between dehumanization,
objectification,
cerebral posthumanism
and anthropomorphic confabulations

we reserved
too much
for suffering,
cruelty,
negligence,
death.

Is there still room
for
equilibrium,
respect,
anima,
life principle?

Relative to conceptions,
relative to personal choices,
how does it look to you (to me)
when you (I) find yourself (myself)
among images for the soul?

Livia Sura recommends:

If you like Livia Sura, you may also like: